Distriktsfunktionärsutbildningar
2018-02-08 11:16
Skånesim anordnar 2 st Distriktsfunktionärsutbildningar här i vår.
Den 24 mars i Hässleholm och den 26 maj i Helsingborg
Mer information om utbildningar finns här