Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Skånes Simförbund
Sveriges bästa distrikt
Om SDF

Svensk Simidrotts Valberedning
2018-01-18 13:52
Valberedningen önskar nomineringar från föreningar och SDF
Inför Svenska Simförbundets årsmöte 2018 så redovisar valberedningen läget inför valen till Simförbundets styrelse, ansvarsnämnd, revisorer och lekmannarevisorer och ber röstberättigade medlemsföreningar samt simdistrikt att inkomma med förslag.

Läs mer här