Valberedningens förslag till ny styrelse
2018-03-05 10:55
Valberedningen i SkåneSim presenterar här sitt förslag till ny styrelse som kan väljas på Årsmötet den 17 mars