Ny styrelse för 2018!
2018-03-26 15:15
I samband med årsmötet den 17 mars röstades valberedningens förslag igenom. Den nya styrelsens sammansättning är följande: 

Helena Waldo, Ordförande 

Nils-Håkan Algotsson, Vice ordförande 

Max Andersson, Sekreterare 

Anders Wrenne, Ekonomiansvarig 

Jessica Nordefell, Ledamot

Lillian Johansson, Ledamot

Isabel Heed, Ledamot

Elizabeth Karlsson, Ledamot

John Westergren, Ledamot 

För kontaktuppgifter till respektive styrelsemedlem, se fliken "OM SDF" och sedan "styrelsen" i vänsterspalten.