Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Skånes Simförbund
Sveriges bästa distrikt
Utbildning

Steg 1. Simlinjeassistent (SA) 
Steg 2. Simlinjeinstruktör (SI) 
Steg 3. Licensierad Simpedagog , Licensierad Simtränare

Steg 1 som vänder sig till ledare inom siminlärning/simträning för barn och ungdomar - Simlinjeassistent (SA) 
Denna utbildning är första steget i tränarstegen och vänder sig till alla som arbetar inom minisim, simskola, teknikskola, tävlings- samt elitverksamhet.
Två delkurser (SA Gul samt SA Blå) arrangeras av Skånes Simförbund samt en delkurs (Plattformen) arrangeras av SISU-idrottsutbildarna.

Förkunskapskrav:
- Fylla 16 år det år utbildningen avslutas.
- Genomgått relevant HLR-utbildning 

Steg 2 kan man välja 3 block gällande siminlärning/simträning - Simlinjeinstruktör (SI
Utbildningen vänder sig till dig som kanske är ansvarig simlärare alt simtränare i olika åldrar . Här kan du välja "block" utifrån vilka åldrar och verksamhet du som tränare befinner dig i.

Block 1
 - Simlinjeinstruktör 2-8år(SI 2-8). För dig som ledare för simskolebarn. Utbildningen vänder sig till de som har hand om icke simkunniga barn eller de som precis lärt sig simma. Utvecklingsstadium 1-2 enligt svensk simlinje.

Block 2 - Simlinjeinstruktör 7-13år(SI 7-13) . Vänder sig till tränare med barn i teknik och tävlingsgrupper där fokus på teknikinlärnng i de fyra simsätten. Utvecklingsstadium 3-4 samt 8 enligt svensk simlinje.

Block 3 - Simlinjeinstruktör 12-17år(SI 12-17) . Vänder sig till tränare med elitgrupper och simmare i Sum-SIM åldrar. Utbildningen ger dig gedigna kunskaper om ungdomars utveckling såväl fysiskt som psykiskt, träningslära, ledarskap och mycket mer. Utvecklingsstadium 5-7 enligt svensk simlinje. 

Förkunskapskrav:
- Fylla 18 år det år utbildningen avslutas.
- Genomgått relevant HLR-utbildning för respektive utbildning 
- Godkänd Simlinjeassistentutbildning eller likvärdig enligt tidigare utbildningsstege.

Steg 3- Licencerad simpedagog/simtränare arrangeras av Svenska simförbundet 
Vid frågor om hur man detta steg så hänvisar vi till Svenska simförbundet och Maria Olofsson , e-post: maria.olofsson@simforbundet.se  

Utbildningsstöd
- Simlinjeassistentutbildningen genererar 1500 kr per deltagare samt delkurs (SA Gul och SA Blå) som subventioneras via Idrottslyftet och betalas ut av Svenska simförbundet

- Simlinjeinstruktörutbildningen genererar 3000 kr per deltagare som subventioneras via Idrottslyftet och betalas ut av Svenska simförbundet

- HLR-utbildning genererar 200 kr per deltagare som subventioneras via Idrottslyftet och betalas ut av Svenska simförbundet 

- Övriga utbildningar såsom simhopp,polo,konstsim tränarkurser utbetalas det 1000 kr via Idrottslyftet
LÄS MER HÄR om ledarstöd och bidrag från Svenska simförbundet och Idrottslyftet