Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Skånes Simförbund
Ett av Sveriges bästa distrikt
Utbildning

Steg 1. Simlinjeassistent (SA) 
Steg 2. Simlinjeinstruktör (SI) 
Steg 3. Licensierad Simpedagog , Licensierad Simtränare

Steg 1 som vänder sig till ledare inom siminlärning/simträning för barn och ungdomar - Simlinjeassistent (SA) 
Denna utbildning är första steget i tränarstegen och vänder sig till alla som arbetar inom minisim, simskola, teknikskola, tävlings- samt elitverksamhet.
Två delkurser (SA Gul samt SA Blå) arrangeras av Skånes Simförbund samt en delkurs (Plattformen) arrangeras av SISU-idrottsutbildarna.

Förkunskapskrav:
- Fylla 16 år det år utbildningen avslutas.
- Genomgått relevant HLR-utbildning 

Steg 2 kan man välja 3 block gällande siminlärning/simträning - Simlinjeinstruktör (SI
Utbildningen vänder sig till dig som kanske är ansvarig simlärare alt simtränare i olika åldrar . Här kan du välja "block" utifrån vilka åldrar och verksamhet du som tränare befinner dig i.

Block 1
 - Simlinjeinstruktör 2-8år(SI 2-8). För dig som ledare för simskolebarn. Utbildningen vänder sig till de som har hand om icke simkunniga barn eller de som precis lärt sig simma. Utvecklingsstadium 1-2 enligt svensk simlinje.

Block 2 - Simlinjeinstruktör 7-13år(SI 7-13) . Vänder sig till tränare med barn i teknik och tävlingsgrupper där fokus på teknikinlärnng i de fyra simsätten. Utvecklingsstadium 3-4 samt 8 enligt svensk simlinje.

Block 3 - Simlinjeinstruktör 12-17år(SI 12-17) . Vänder sig till tränare med elitgrupper och simmare i Sum-SIM åldrar. Utbildningen ger dig gedigna kunskaper om ungdomars utveckling såväl fysiskt som psykiskt, träningslära, ledarskap och mycket mer. Utvecklingsstadium 5-7 enligt svensk simlinje. 

Förkunskapskrav:
- Fylla 18 år det år utbildningen avslutas.
- Genomgått relevant HLR-utbildning för respektive utbildning 
- Godkänd Simlinjeassistentutbildning eller likvärdig enligt tidigare utbildningsstege.

Steg 3- Licencerad simpedagog/simtränare arrangeras av Svenska simförbundet 
Vid frågor om hur man detta steg så hänvisar vi till Svenska simförbundet och Maria Olofsson , e-post: maria.olofsson@simforbundet.se  

Utbildningsstöd
- Simlinjeassistentutbildningen genererar 1500 kr per deltagare samt delkurs (SA Gul och SA Blå) som subventioneras via Idrottslyftet och betalas ut av Svenska simförbundet

- Simlinjeinstruktörutbildningen genererar 3000 kr per deltagare som subventioneras via Idrottslyftet och betalas ut av Svenska simförbundet

- HLR-utbildning genererar 200 kr per deltagare som subventioneras via Idrottslyftet och betalas ut av Svenska simförbundet 

- Övriga utbildningar såsom simhopp,polo,konstsim tränarkurser utbetalas det 1000 kr via Idrottslyftet
LÄS MER HÄR om ledarstöd och bidrag från Svenska simförbundet och Idrottslyftet