Simhopp

Inom simhopp finns sex olika hoppkategorier eller grupper av hopp:

Grupp 1 - Hopp med framåt-rotation. 
Grupp 2 - Hopp med bakåt-rotation. 
Grupp 3 - Isander/mollbergare - hoppar framåt men roterar bakåt. 
Grupp 4 - Tyska rotationer - hoppar bakåt men roterar framåt. 
Grupp 5 - Skruvhopp.
Grupp 6 - Handstående från plattformen.


Dessa fyra första grupper av hopp kan utföras i någon av följande stilarter:

A - Rak stil 
där hoppet alltså utförs helt sträckt.

B - Pikstil 
där hopparen har raka ben men böjd i höften.

C - Gruppering 
där hopparen rullar ihop sig som en boll. Grupp 5 som är skruvhopp utförs i kombination med någon av de fyra första grupperna. 

D - Valfri stilart
Skruvhopp görs ibland i kombination av flera stilarter och då betecknas stilarten som Frivillig

 

Varje hopp har egen svårighetsgrad. Svårighetsgraden varierar dels beroende på vilken stilart som valts, och dels beroende på vilken höjd hoppet utförs ifrån.
Ett roterande hopp är ofta lättare att genomföra i gruppering än i pik, hoppet utfört i pik får därför en högre svårighetsgrad. Vid tävling räknas svårighetsgraden samman med domarpoäng.


--------------------------------------------------------------------------------

Hoppanläggningar

För simhoppsträning på nybörjarnivå behövs inte någon större utrustad simhall. En simbassäng med ca 3.5m djup eller mer är rekommenderat. 
Det finns många övningar som kan utföras från bassängkant. Så kallade minisviktar som är flyttbara och har en höjd på under en meter kan användas av yngre hoppare.

Mindre tävlingar kan genomföras från både kant och minisvikt men för nationella och internationella mästerskap behövs högre fasta höjder. Det innebär åtminstånde svikt på en och tre meters höjd.

För mer information kring hoppanläggningar, se anläggningsguiden.

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
Det finns inga nyheter..