Hoppa till sidans innehåll

Skånesim om DM 29-30 maj

22 APR 2021 08:31
Det är Skånesims stora förhoppning att vi kan genomföra DM i Hörby 29-30 maj fullt ut. Vi måste dock vara förberedda på att i olika grader restriktionerna och därför planerar Skånesim enligt följande 5 olika scenarier
  • Skapad: 22 APR 2021 08:31

Skånesims ställningstaganden med anledning av DM (50 m) i simning 29-30 maj 2021.
Det råder för närvarande tävlingsförbud enligt Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:30)[1] om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Detta gäller fram till och med den 2 maj. Den 3 maj kommer FHM med en uppdatering av dessa. Varje förening bör ta del av bestämmelserna och noggrant utvärdera sin verksamhet samt säkerställa att denna bedrivs i enlighet med föreskrifterna. Detta ansvar åligger respektive förening för alla delar av den verksamhet som bedrivs.

När det gäller tävlingar har Svenska Simförbundet tillfälligt övertagit sanktioneringar enligt regel 221 för temporärrace och tävlingar, som arrangeras innan den 31 maj 2021[2].
Det är Skånesims stora förhoppning att vi kan genomföra DM i Hörby 29-30 maj fullt ut. Vi måste dock vara förberedda på att i olika grader följa de restriktioner och föreskrifter som åläggs oss från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne. Därför planerar Skånesim enligt följande 5 scenarier:

  • Scenario A – ett fullt DM med alla grenar inkl. lagkapper. Detta förutsätter att FHM och Smittskydd Skåne släppt restriktionerna så att detta tillåts.
  • Scenario B – ett DM uppdelat i damer på lördagen, herrar på söndagen. Detta innebär att det fortfarande finns restriktioner och föreskrifter som vi måste följa. I detta scenario måste det finnas tydliga handlingsplaner gällande hur arrangemanget kan genomföras i linje med restriktionerna.
  • Scenario C - Flytta DM till 14-15 augusti (efter OS) och hoppas att det kommer lättnader i restriktionerna så att vi kan genomföra tävlingarna då
  • Scenario D - Ställa in arrangemanget DM i  långbana 2021
  • Scenario E – Regionsmästerskap (á la Riksmästerskapet). Dvs alla tävlar på hemma plan och resultaten sammanställs i en gemensam resultatlista. Ansvaret ligger då på föreningen att följa de restriktioner, föreskrifter och regler för att kunna genomföra ett dylikt arrangemang.

    Skånesim arbetar nu med att färdigställa inbjudan till DM där föreningen kommer att få möjlighet att dels anmäla enligt scenario A men också att anmäla enligt scenario B.
    Skånesims styrelse kommer direkt efter FHM och Smittskydd Skånes uppdaterade restriktioner den 5 maj att hålla ett första möte och besluta om DM kan genomföras eller ej. Den 18 maj kommer sedan styrelsen att utifrån de restriktioner och föreskrifter som gäller då fatta ett slutligt beslut om vilket scenario som kommer att gälla. På detta sätt försöker vi vänta in i det sista med andra alternativ än scenario A.

På styrelsens uppdrag

Inga Wulf

Ordförande Skånesim

[1] https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202130/

[2] https://www.svensksimidrott.se/globalassets/svensk-simidrott/dokument/kungorelser/ssf-kungorelse-2021-03.pdf

Skrivelsen i helhet som som pdf hittar du här

Skribent: Gunnar Wismar
E-post: Adressen Gömd

 

Nationell Sponsor

    arena_new_black_90web

Våra partners

Städa Sverige

Postadress:
Skånes Simförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0708978791
E-post: This is a mailto link

Se all info