Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Stadgar

Stadgar för Skånes Simförbund
Dessa stadgar är uppdaterade t.o.m. de ändringar som gjordes vid Skånesims Årsmöte 2021.

Skånesim har inom sitt verksamhetsområde följande obligatoriska grunduppgifter:

- verka för simidrottens utveckling,

- verka för att av SSF centralt beslutade åtgärder genomförs,

- initiera och genomföra utbildning,

- ansvara för att distriktsmästerskapstävlingar genomförs,

- främja utvecklingen av samtliga SSF:s ansvarsområden och simidrotter,

- samordna tävlingsverksamheten och besluta om sanktion för tävlingar,

- ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer,

- främja en effektiv kontaktverksamhet med det regionala och lokala samhället.