Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Utbildningskostnad

Skånes Simförbund har beslutat om nedanstående kostnadsmodell för funktionärsutbildningar.

Utbildningskostnader för funktionärskurser 2021- och framåt:

Skånes Simförbund tar ut en administrationsavgift på varje:

Tävlingsfunktionärskurs: 300 SEK
Distriktsfunktionärskurs: 800 SEK
Digital funktionärsutbildning 100 SEK/deltagare

Ev. arvode för KLÄRK:
Arvode utgår endast om man håller en funktionärsutbildning utanför sin egen förening
Tävlingsfunktionärskurs: 1200 SEK för 1 utbildare
Distriktsfunktionärskurs: 4800 SEK för 2 utbildare

Sedan tillkommer ev. utlägg för utb. material och resekostnader.

Hur går det till?

  1. Förening som vill arrangera en kurs anmäler till sin Skånes Simförbunds kansli.
  2. Föreningen kommer överens med en KLÄRK:are om datum och plats , har man ingen egen KLÄRK i sin förening kontaktar man Skånes Simförbunds kansli som bistår med hjälp att få kontakt med en KLÄRK.
    Sedan kontaktar föreningen Skånes Simförbunds kansli för registrering i Idrott Online.
    Anmälningslänk skapas med sista anmälningsdag 2-4 dagar före kursdatum.
  3. Kansliet informerar föreningen och utbildaren om hur anmälningsläget ser ut och mailar ett utdrag från Idrottonline med namn på kursdeltagarna.
  4. Utbildaren skall via vår reseräkning specificera sina utlägg. Vid en Tävlingsfunktionärsutbildning ska reseräkningen skickas till arrangernade förening, vid en Distriktsfunktionärsutbildning ska reseräkningen skickas till Skånes Simförbunds kansli
  5. Kansliet fakturerar arrangerande förening administrationskostnaden och vid en Distriktsfunktionärsutbildning så faktureras också arvodet för utbildare, material, mat och resekostnader
  6. Arrangören kan sedan fördela kostnaden på antalet deltagare.

Not.
Alla kurser i Idrott-Online är öppna för alla klubbar.
Skånes Simförbund kommer att lägga ut alla kurserna på hemsidan med anmälningslänk så att alla klubbar kan anmäla deltagare.
De som skickar in sin praktik rapport inom 6 månader kommer att få sitt funktionärskort skickad till resp. förenings kansli.