Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Trygg och inkluderande idrott

sarah sjäström dyker OS

En trygg och inkluderande idrott är en verksamhet där alla känner sig välkomna och trygga. Det är en idrott fri från diskriminering och våld. Det förutsätter att alla aktivt arbetar för att främja alla människors unika och lika värde. Det förutsätter även att vi arbetar med att förebygga och åtgärda otrygghet.

Inom Svensk Simidrott ska alla känna sig välkomna, delaktiga samt få delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. För att vi ska få en trygg simidrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Idrotten ska grunda sig Glädje & Gemenskap, Demokrati & Delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel.

Arbete för en trygg och inkluderande idrott bidrar till det strategiska området "Svensk Simidrott - för alla" i Strategi 2025.

Strategi 2025

Publicerad: 2022-10-12

Senast uppdaterad: 2022-11-10

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -