Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Skånefunktionärer

E-post till alla skånefunktionärer: skanefunktionar@skanesim.se

Funktionärer, som är villiga och utvalda, att fungera som ledande funktionärer på distriktstävlingar kallas för Skånefunktionärer.

Baskrav för att komma i fråga som Skånefunktionär:

  • Fortlöpande flerårigt arbete som tävlingsledare på resp. klubbs inbjudningstävlingar
  • Även motsvarande som starter är meriterande
  • Fortlöpande flerårigt arbete som ledande funktionär vid av distriktet anordnade tävlingar
  • KLÄRK-utbildad
  • Vara villig att arbeta som tävlingsledare/starter vid av distriktet arrangerade tävlingar

Notera att uppfyllda baskrav genererar inte per automatik en plats bland Skånefunktionärerna.
För Skånes Simförbund gäller dessutom att den som av distriktet nomineras som förbundsfunktionär tas ur kretsen Skånefunktionärer.

Vill er förening nominera till Skånefunktionärer?
Kontakta tävlingsutskottet på tavling.utskott@skanesim.se

Tävlingsutskottet är beslutande organ ang. uttagningar till Skånefunktionärer.

Information funktionärer allmänt

En central förteckning över tävlings- och distriktsfunktionärer finns tillgänglig på Skånes Simförbunds kansli.
Klubb, som så önskar, kan vid behov få tillgång till detta. Kontakta i så fall vårt kansli.